Lunas förtrollade flöjt

Studenter från Musikhögskolan Ingesund och Lunnevads folkhögskola

Studenter från Musikhögskolan Ingesund och Lunnevads folkhögskola förenas för att göra ett uruppförande, tillsammans med Anna Braw (översättare och berättare) och Ann Elkjär (lärare på Musikhögskolan Ingesund), av den svenska versionen av Lunas förtrollade flöjt av Blaž Pucihar. Blaž Pucihars musiksaga har översatts till en rad språk och framförts i många olika sammanhang sedan den först gas ut i Slovenien.

Medverkande: Marta Möller, Elin Olsson, Josefine Persson, Sanna Asplund, Clara Escandell-Ferrer, Siri Vågberg, Freja Sundkvist, Yamina Kagerland, Ann Elkjär och Anna Braw (översättare och berättare).

Blaž Pucihar är en slovensk pianist, kompositör och arrangör. Han har studerat för professor Dubravka Tomšič-Srebotnjak vid Academy of Music in Ljubljana. Som solist har han spelat med många orkestrar. Han arbetar ofta med internationellt kända musiker i olika framträdanden och inspelningsprojekt, bland annat Benoit Fromanger, Tadeu Coelho, Viviana Guzman, Pierre-Yves Artaud, Giampaolo Pretto. Sedan 2003 har Blaž Pucihar skrivit musik för olika instrument och ensembler. Han blir allt mer en uppskattad kompositör, även internationellt.

Lunas förtrollade flöjt skrevs av Ana Kavcic Pucihar och Blaz Pucihar. Här kan du se en hälsning från Ana och Blaz där de berättar hur hela sagan kom till!

www.puciharmusic.net

Anna Braw har översatt Lunas förtrollade flöjt och många andra barnböcker till svenska. Hon har också en musikalisk bakgrund: Anna har studerat violin på Musikhögskolan Ingesund, och arbetar ofta med musik som är komponerad av kvinnor. Dessutom arbetar hon med att redigera stick- och virkbeskrivningar!