Privacy Policy - GDPR

Läs mer om hur vi hanterar vårt medlemsregister

Föreningen Svensk Flöjt lagrar ditt namn, mobilnummer och e-postadress i medlemsregistret, för att kunna göra utskick kring föreningens aktiviteter.

Betald medlemsavgift anses som godkännande av att vi lagrar de personliga data som uppges vid anmälan. Medlemskap för ungdomar under 18 år förutsätter vårdnadshavares godkännande.

Medlemsregistret finns endast i kassörens privata dator och uppdateras årligen i januari, då medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för året tas bort ur medlemsregistret. Vi lämnar aldrig ut personliga data utan samtycke.

 

 

När föreningen Svensk Flöjt gör utskick via e-post skickar vi alltid adresserna inskrivna som ”dold avsändare”. Utskick görs av flera personer i styrelsen.

Föreningen Svensk Flöjts personuppgiftsansvarige är Christine Amcoff
E-post: christine.amcoff@gmail.com, tel. 0704-886527

Som medlem har du rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Om du anser att vi brustit i hanteringen av dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.