Om oss

Den ideella föreningen Svensk Flöjt bildades 2013. Vi vill vara en enande kraft för alla Sveriges flöjtentusiaster, och verka för att fler upptäcker glädjen med att spela ett instrument! mer om hur föreningen arbetar här nedanför.

Föreningen Svensk Flöjt verkar för att:

Fungera som ett nätverk och forum för alla flöjtintresserade i hela Sverige. Genom att tillvarata, öka och sprida kunskap om (tvär-)flöjten som instrument kan vi understödja intresset hos alla de som spelar i olika former.

 

Sedan föreningens uppstart 2013 har vi haft som mål att varje år arrangera ett event där alla medlemmar i föreningen kan samlas, spela tillsammans och inspireras av varandra. Vartannat år arrangerar vi en festival och vartannat år pedagoghelg. Dessa event blir en motor för svenskt flöjtliv och möjliggör att kontaktnät successivt byggs upp och utvecklas.

Svensk Flöjts styrelse 2020/2021

Cecilia Ekmark, ordförande
Anna Svensdotter, vice ordförande
Christine Amcoff, kassör
Ann Elkjär, sekreterare
Helena Kahrs, ledamot
Lovisa Stenberg, ledamot
Anna Englund Bohm, ledamot
Emma-Karin Maurin, ledamot
Stina Brockmann, ledamot
Kinga Prada Sagvik, suppleant
Vill du veta mer om oss i styrelsen? Läs här