Josefine Persson

Josefine Persson är flöjtist, musikproducent & kompositör och läser i dagsläget sista året på ämneslärarprogrammet i musik för gymnasiet vid Musikhögskolan Ingesund. Hon är mycket aktiv i nätverket FluteXpansions, ett internationellt community för flöjtister och kompositörer, vilket bland annat har resulterat i nya kompositioner och ett internationellt kontaktnät. 

Länkar till två av Josefines stycken finns här:
Försök igen senare (ett loopbaserat solostycke för tvärflöjt och telefonljud)
Munstycket (ett ensemblestycke för tvärflöjter och blockflöjters olika munstycken)

www.facebook.com/josefineperssonmusic