Ann Elkjär

Flöjtist

Ann Elkjär är verksam som kammarmusiker med Göteborg som bas. Hon spelar ofta och gärna nutida musik, till exempel i flöjtkvartetten 40f. Ann är också mycket förtjust i sitt jobb som lektor i flöjtspel vid Musikhögskolan Ingesund, och tycker det är ett hedersuppdrag att få föra arvet efter sina flöjtlärare (William Bennett, Anders Jonhäll, Gerard Schaub) vidare till nästa generation unga musiker. Ann är sekreterare i Föreningen Svensk Flöjt. När hon inte spelar flöjt dansar hon gärna tango – hon har varit i Buenos Aires fem gånger…

www.annelkjar.se

På festivalen:

Morgonpasset
Söndag 9:00-9:30
Plats: Konsertsalen

 

Fredag 12 april
Lördag 13 april
Söndag 14 april

Tillbaka