Flöjtklassen från Musikhögskolan Ingesund

Flöjtklassen från Musikhögskolan Ingesund består av unga flöjtister från musikhögskolans lärarutbildning, musikerprogrammet på kandidatnivå, ettåriga förutbildningen M60 och folkhögskolans musiklinje. Varje år genomför klassen en inspirationsresa för utveckling och samarbete. De senaste åren gick resorna till musikhögskolor på Island, i Slovenien och Norge. Av tradition har flöjtklassen på Ingesund fin sammanhållning. Den trevliga stämningen har byggts upp av studenterna med uppbackning av pedagoger som Ørnulf Gulbrandsen, Per Øien, Torkil Bye, Rune Vramming, Torleif Ander, Gunnar Näsman, Angeleita Floyd, Cecilie Löken och sedan 2008 – Ann Elkjär.

På festivalen:

Lunchkonsert
Flöjtklassen bjuder på trevlig kammarmusik med flöjten i fokus – såklart!

Lördag 12:00-12:45
Plats: Konsertsalen

 

Fredag 12 april
Lördag 13 april
Söndag 14 april

Tillbaka