Flöjtklassen från Musikhögskolan Ingesund

Yrke:

Instrument:

Hemvist:

Hemsida:

Medverkande:

Andreas Andersson, Marta Möller, Elin Olsson, Josefine Persson, Sadida Uvais, Ida Kierkegaard-Söhngen, Ann Elkjär, Tim Carey, piano

Flöjtklassen på Musikhögskolan Ingesund består av unga flöjtister från musikhögskolans lärarutbildning, musikerprogrammet på kandidatnivå, ettåriga förutbildningen M60, och folkhögskolans musiklinje. Varje år genomför flöjtklassen en inspirationsresa – de senaste åren har man besökt och samarbetat med musikhögskolorna i Reykjavik, Helsingfors, Århus och Verona. Till Ingesund kommer också internationellt erkända flöjtister på besök, som Wil Offermans, som besökte skolan förra året. Av tradition och gammal vana har flöjtklassen på Ingesund fin sammanhållning och gott studieklimat. Den trevliga stämningen har byggts upp under många decennier av studenterna, med god uppbackning av pedagoger som Ørnulf Gulbrandsen, Per Øien, Torkil Bye, Rune Vramming, Torleif Ander, Gunnar Näsman, Angeleita Floyd, Cecilie Löken, och sedan 2008, av Ann Elkjär.

Eskilstuna söndag 14 april 2019

Program:

Musik av Magnus Båge, Ian Clarke, xxx, samt Nikolaos-Loonikos.

Scroll to Top