Alva Stern

Festivaltonsättare

Alva Stern är tonsättare och musiker, verksam i Malmö. Hon är utbildad vid Musikkonservatoriet i Falun och Musikhögskolan i Piteå, där hon skrivit för bland andra Dalasinfoniettan, Norrbotten NEO och NorrlandsOperans Symfoniorkester. Hennes musik tar avstamp i svensk lyriktradition och väver in en mängd genrer. 2017 mottog hon priset Dalakomponist för orkesterstycket Vidare. Som sångare är hon verksam i Palaestra Vokalensemble, och som en förlängning av kompositionsarbetet är hon sedan 2018 styrelsemedlem i föreningen Konstmusiksystrar. I april 2021 släpptes sångcykeln killar & sticks. 

Splitter – genom glas och slag

www.konstmusiksystrar.se/members/alva-stern-2