Viktor Byström

Viktor Byström – lekmästare?!

Uppvuxen sommartid på en lägergård för ungdomar i Västmanland har Viktor Byström tidigt fått med sig en extra dos av lek. I vuxen ålder började han att driva läger för ungdomar och startade sedermera en professionell lekverksamhet: Human Play Academy. Viktor Bystrmös föreläsningar och workshops lägger fokus på att som vuxen återupptäcka leken samt förstå vilken märklig och magisk kraft den kan vara.