Stig Bengtson

1936-2024

Den f.d. soloflöjtisten vid Kungl. Hovkapellet, Stig Bengtson har den 22 april lämnat oss. Stig föddes 1936 i Borås i Västergötland i en släkt där det musicerades flitigt och både hans far och farfar spelade även de flöjt.

Så småningom kom Stig att studera vid Ingesund samt i Köpenhamn och lärare att nämna var Gunnar Malmgren och Holger Gilbert-Jespersen, till vilken Carl Nielsens flöjtkonsert skrevs och som i sin tur var elev till ingen mindre än Philippe Gaubert.

Stig hade i början av sin karriär anställningar i både Trondheim och Gävle och vann sedermera positionen som soloflöjtist i Hovkapellet där han verkade som mycket uppskattad musiker och kollega under åren 1964-97.

Som flöjtist var Stig alltid nyfiken och något av en pionjär inom interpretation av tidig musik, med inspelningar av Johan Agrells flöjtkonserter tillsammans med Drottningholms Barockensemble 1978 och var även en utmärkt uttolkare av nutida musik tillsammans med t ex Maros Ensemblen.

Stigs unikt vackra flöjtton hördes ofta vid oratorier och passioner i stadens kyrkor och han kom att bli en av de i särklass mest önskade solisterna vid begravning och förrättning. Även i jazzen var han hemma, och spelade dessutom barytonsax med den äran.

Under många år undervisade Stig på KMH och senare även Lilla Akademin och var en oerhört uppskattad lärare, otaliga är de flöjtister han ledsagat under sin lärargärning.

Stig gjorde ödmjukt aldrig något väsen av sig, men var tveklöst ändå en av de ”stora” under sin tid och han lämnar ett stort tomrum efter sig i svenskt musikliv!

Tack för allt ”Stickan”!

Claes Wahlroth

 

Tillbaka