Sommarkurs med Svensk Flöjt

Lunnevad folkhögskola 28 juni - 2 juli 2023

Sommarkurs 2023

Information in English

Här kan du läsa om gästlärarna

Länk till anmälan (Masterclass, Pedagog, Ungdom)

Länk till anmälan (Ensemble) Observera att Lunnevad folkhögskola och därmed Ensemblespåret har andra anmälningsvillkor än övriga spår. Läs mer på Lunnevad folkhögskolas hemsida.

Många har efterfrågat en sommarkurs och nu är det dags! Veckan efter midsommar är ni välkomna till Lunnevad folkhögskola och en sommarkurs med fyra olika spår:

·Masterclasspår för Jean Ferrandis (FR) och Katherine Bryan (GB) 28/6–2/7
·Pedagogspår med bland andra Viktor Byström och Stina Widén 29/6–2/7
·Ungdomspår 29/6–2/7
·Ensemblespår 29/6–2/7

Masterclasspåret vänder sig till flöjtstudenter på folkhögskole- och högskolenivå, men även till avancerade elever på estetiskt gymnasium eller liknande. Om många anmäler sig till masterclass-spåret förbehåller vi oss rätten att välja ut vilka som får en aktiv plats. Vid anmälan anges tänkt repertoar: ett stycke med pianoackompanjemang och ett solostycke. Du får spela masterclass för Jean Ferrandis och Katherine Bryan. Asuka Nakamura är pianist. Det finns plats för maximalt 12 deltagare som får spela upp vid 2-3 tillfällen vardera. Därutöver finns lyssnings platser till reducerad kurskostnad.

Pedagogspåret vänder sig till flöjtpedagoger på kulturskola och estetiskt gymnasium, samt musiklärarstudenter med flöjt som huvudinstrument. Gästlärare är Stina Widén och Viktor Byström. Stina Widén kommer att leda två föreläsningar/workshops om intonation och hur man jobbar med det såväl med enskilda elever som med ensembler. Hon kommer också att leda ett par repetitioner med kursens flöjtensemble. Viktor Byström föreläser om lekens betydelse och leder oss i ett pass där vi får leka av oss ordentligt. Det blir också möjlighet att utveckla sitt spel på bas- och altflöjt, och att lyssna på masterclass med Jean Ferrandis och Katherine Bryan.

Ungdomspåret vänder sig till ungdomar från kulturskola och estetiskt gymnasium, som vill utveckla sitt spel tillsammans med likasinnade under några intensiva dagar. Kursen innehåller teknik, repertoar, ensemblespel, egen masterclass, m.m.

Ensemblespåret vänder sig till vuxna flöjtister som vill utveckla sitt spel enskilt och i ensemble. Detta spår anmäler man sig till direkt på Lunnevad folkhögskolas hemsida: www.lunnevad.se

Anmälan

Länk till anmälan (Masterclass, Pedagog, Ungdom)

Länk till anmälan (Ensemble) Observera att Lunnevad folkhögskola och därmed Ensemblespåret har andra anmälningsvillkor än övriga spår. Läs mer på Lunnevad folkhögskolas hemsida.

Anmälningsvillkor för Masterclasspåret, Pedagogspåret och Ungdomspåret

Anmälan stänger 1/5, men tänk på att vi erbjuder ett begränsat antal platser – först till kvarn gäller. Ni får ett mail med bekräftelse och instruktioner för att betala anmälningsavgiften på 300 kr. Resterande betalning ska vara föreningen till handa senast 1/6. Anmälan är bindande efter 1/6, och därefter krävs sjukintyg för återbetalning av kursavgiften. Avbruten kurs återbetalas ej, och kursavgiften är densamma även om du inte kan vara med alla dagar. Lämnar du återbud före den 1/6, betalas kursavgiften tillbaka utom anmälningsavgiften på 300 kr. Om kurserna blir fullbokade kommer vi erbjuda köplatser, med möjlighet att delta vid eventuella återbud.

Alla priser nedan inkluderar kost och logi på Lunnevad folkhögskola. Har du möjlighet att ordna med eget boende går det också bra.

Kommer du betala kursavgiften som privatperson, eller önskar du faktura? Ange fullständig fakturaadress inklusive referens-nummer eller liknande samt e-post till kontaktperson på din skola/företag vid anmälan.

Masterclasspåret, 28/6–2/7
Kursavgift 3000 kr + kost och logi:
6890 kr i enkelrum (varav anmälningsavgift 300 kr som ej återbetalas vid återbud)
6290 kr i dubbelrum (varav anmälningsavgift 300 kr som ej återbetalas vid återbud)

Masterclass, lyssnarplats:
500 kr + kost per dag, eller 1500 kr + kost och logi, för alla dagarna.

Pedagogspåret 29/6–2/7
Kursavgift 2200 kr + kost och logi:
5490 kr i enkelrum (varav anmälningsavgift 300 kr som ej återbetalas vid återbud)
5040 kr i dubbelrum (varav anmälningsavgift 300 kr som ej återbetalas vid återbud)

Ungdomspåret 29/6–2/7
Kursavgift 2000 kr + kost och logi:
5290 kr i enkelrum (varav anmälningsavgift 300 kr som ej återbetalas vid återbud)
4840 kr i dubbelrum (varav anmälningsavgift 300 kr som ej återbetalas vid återbud)