Om Stig Bengtsson

Stig Bengtson född 1936 i Borås. Jag började mina flöjtstudier i kommunala musikskolan i Borås för musikfanjunkare Oscar Nyman. Efter några år som saxofonist i en dansorkester i Borås sökte jag 1957 in på dåvarande Folkliga musikskolan Ingesund och tog examen där 1960. Medverkade i Nordiska Ungdomsorkestern i Lund 1960. Efter studier i Köpenhamn för prof. Holger Gilbert Jespersen :ick jag mitt första orkesterjobb i Trondheims Kammerorkester. Nästa jobb var i Gävle symfoniorkester. 1964 sökte jag till Kungliga Hovkapellet och :ick jobbet, och 1965 :ick jag tillsammans med Bernt Nyholm stämledarjobbet. Jag slutade där 1997. Mellan åren 1967-2000 undervisade jag vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Jag har även spelat med Drottningholms Barockensemble och Marosensemblen. Jag har de senaste åren undervisat på Musikskolan Lilla Akademien sedan den startade.