Sigrid Egtvedt

Timanimetoden

Sigrid Egtvedt är norsk och bosatt i Göteborg. Hon började sin utbildning vid Musikkonservatoriet i Trondheim, och fortsatte sedan för Jonathan Snowden i England. Nyfikenheten var fortfarande stor, så resan gick vidare till Tyskland där hon studerade traversflöjter och historisk uppförandepraxis med Linde Brunmayr-Tutz i 3 år. År 2012 började hon sitt doktorandprojekt vid Norges Musikhögskola i Oslo, där hon studerade flöjtmusik i Norge omkring 1800. Hon har varit medlem i Barokkanerne Norska Barockorkestern i Oslo i 15 år, och hon är alltmer engagerad i barockensembler också i Sverige.

Efter två graviditeter och en period med små barn uppstod frågan hur man bäst skulle kombinera livspusslet med rollen som musiker. Hur kan man stötta kroppen, så att man upprätthåller en bra spelteknik genom förändrade livsfaser? Detta ledde till 3 års Timani-studier vid Musicians’ Health and Movement Institute i Oslo. Sigrid arbetar för närvarande som frilansande musiker i Norge och Sverige, samtidigt som hon bygger upp sin verksamhet som Timanilärare och prestationscoach för musiker, och fortsätter att söka kunskap som hjälper musiker att prestera på sitt allra bästa.

www.sigridegtvedt.com
www.timani.no