Om Kristine Wests program

Invigningskonsert

Flöjten lär vara ett av världens äldsta instrument och finns representerad i stort sett alla kulturer världen över. Kristine spelar på blockflöjter, traversflöjter och olika typer av tvärflöjter och pipor. I den här konserten blir det några smakprov med musik som spänner över fem sekler!  

Under renässansen var blockflöjten det dominerade blåsinstrumentet, men även traversflöjten fanns representerad som ensembleinstrument. Något som gällde de flesta instrument vid denna tid var att de ingick i instrumentfamiljer, i olika storlekar från bas till sopran. Under 1700-talet växte traversflöjten i popularitet, så pass att den så småningom konkurrerade ut blockflöjten helt och hållet. I samband med de allt större orkestrarnas framväxt behövdes ett starkare instrument och flöjten försågs med allt fler klaffar för att skapa ett jämnare och ljudstarkare instrument i alla register och tonarter. Under 1700-talet var traversflöjten oerhört populär, och mängder av musik för en eller flera flöjter publicerades, liksom ett stort antal flöjtskolor. (Bland annat av kompositören och flöjtisten Jaques-Martin Hotteterre, som var upphov till den kanske mest kända av dessa.) Flöjten ansågs vara särskilt lämpad att spela ”ljuv och intagande musik av en mer gripande natur, särskilt sådan i vilken kärleken utgjorde temat”, och gjorde inträde i sånger, särskilt i så kallade brunettes, vilket vill säga populära kärlekssånger. Det är sannolikt att anta att dessa sånger arrangerades för det populära instrumentet flöjten för att också kunna spelas av tidens amatörmusiker. Man kan även tänka sig att flöjten varit representerad som folkmusikinstrument i Europa – i Sverige finns flera originalflöjter bevarade som återupplivats genom kopior på senare tid.  
 
Sedermera kom blockflöjten tillbaka, först som ett billigt instrument att massproducera för barn, och senare genom den framväxande tidigmusik-rörelsen. Denna tog även upp traversflöjten i sina ursprungliga former, i form av kopior av originalinstrument så som den såg ut innan den utvecklades till dagens moderna silverflöjt. Blockflöjten sticker ut ur den övriga tidig-musik-genren på så sätt att den är ett populärt instrument bland nutida kompositörer. Under senare delen av 1900-talet har denna trend givit den en stor samtida repertoar.  

Fredag 19.30-20.30 Invigningskonsert
Plats: Fernströmaulan