Kristine West

Flöjtist

Kristine West har de Hälsingska skogarna och folkmusiken som sin musikaliska bas. Utifrån detta har hon tagit sig ut i den tidiga musiken, konstmusiken och världsmusiken för att där etablera sig som en av sin generations främsta instrumentalister. Klangen och tonen är central i hennes uttryck, något som format – och ständigt omformar – hennes musikaliska röst. 

Kristine har gett ut 3 skivor på skivbolaget Daphne. Sedan sin masterexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har hon frilansat som flöjtist, som solist såväl som kammarmusiker och orkestermusiker. Kristine spelar blockflöjter, traversflöjter, olika typer av tvärflöjter och pipor. 

www.kristinewest.se