Kringel

Duon Kringel möts i folkmusiken från två landskap. Två traditioner sammanflätas med slängpolskan som röd tråd. På fiol och flöjt spelar de sin musik med hjärtat. Med ena foten på Närkeslätten och den andra i Blekinges bokskogar blir mötet mellan tradition och nytt svängigt och stämningsfullt. Kringel är: Karin Nordberg, fiolspelande riksspelman bördig från Blekinge med en aldrig sinande spelglädje och lust som smittar. På flöjter hörs Ingrid Ekman som njuter av pratet i melodierna och låter luften driva musiken framåt.

På festivalen:

Låtutlärning – Svensk folkmusik
Folkmusik duon Kringel bjuder in till en intensiv timme med låtutlärning på gehör. Du behöver inte vara erfaren gehörsspelare för att delta, vi tar en fras i taget. När melodin hamnat på plats jobbar vi med att hitta sväng och samspel.

Lördag 14:30-15:30
Plats: 216 Blåsorkestersalen

Låtutlärning – Elevspåret
Här kommer du att få nosa på den svenska folkmusiken. Via gehöret lärs en melodi och några lättastämmorut. Du behöver vara självgående på din flöjt och behärska tonerna mellan D1 och D3, däremot behöver du inte ha erfarenhet av gehörsspel eller svensk folkmusik. Är du lärare och vill fylla på din repertoar av låtar att lära ut? Kom du med! Workshopen leds av Ingrid Ekman, en erfaren pedagog som brinner för svensk folkmusik. Med en flöjtlärarexamen och en musiker dito från Världsmusikprogrammet i Göteborg i bagaget mixar hon lärarjobb med frilansuppdrag.

 

Fredag 12 april
Lördag 13 april
Söndag 14 april

Tillbaka