Digital Festival lördag 25 september!

Kära flöjtist!

Föreningen Svensk Flöjt bjuder in till endags-festival online, för alla slags flöjtister på alla nivåer, lördag den 25 september kl 10-15. Festivalen hålls via Zoom. Du behöver vara medlem i föreningen Svensk Flöjt för att kunna delta.

Anmälan senast 20 september via e-post till info@svenskflojt.se.
Kostnad 150 kronor, information om betalningen kommer med mail efter du har anmält dig.

Förutom ett mycket trevligt årsmöte, inrymmer dagen ett yogapass med Leif Engström, inspiration från jazzflöjtisten Anders Hagberg och en föreläsning om blåsinstrumentens framtid med Noomi Hedlund.

Mycket varmt välkommen att dela dagen med oss!

Program:

Kl 10.00-10.45: Yoga med Leif!

Leif Engström är en mycket entusiastisk amatörflöjtist. Han går på ett stort antal konserter, och tar lektioner för Marjolein Vermeeren i Göteborgs Symfoniker. Leif är även yogainstruktör, och inleder vår digitala festival med uppvärmning för både kropp och själ. Mer om Leif på http://www.mindfulnessyogaletgo.se/

Som amatörflöjtist kan jag glädja mig åt all den vackra musik jag redan i skolåldern lärde mig spela och som jag nu långt senare i livet återknyter till fast från en helt ny utkikspunkt. Den nykomponerade musiken tycker jag också mycket om. Ibland är den tekniskt litet väl utmanande för mig som amatör. Men jag har iallafall bestämda åsikter vad jag gillar och inte. Jag är glad att jag är tillfrågad om att hålla ett yogapass under festivalen. Det som är gemensamt mellan yoga och flöjtspel är att en stor del av saken handlar om att bemästra kroppen. I ena fallet att komma rätt in i yogapositionerna och vara där och i det andra fallet att med kroppen som drivkraft blåsa liv i flöjten och genom mitt instrument gestalta det jag vill uttrycka.”

Kl 11.00-11.45: Anders Hagberg – Wanderlust

Speciellt för Svensk flöjt delar Anders Hagberg en film med uruppförandet av sviten Wanderlust för kontrabasflöjt som gavs på den avslutande konserten på National Flute Association Convention i augusti 2021. Med utgångspunkt i denna musik följer ett samtal om improvisation som komposition.

Anders Hagberg är internationellt verksam flöjtist, sopransaxofonist, kompositör och professor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för Scen och Musik, vid Göteborg Universitet. Centralt i hans konstnärskap är improvisation, kommunikation och gränsöverskridande samarbeten mellan artister från olika kulturer och konstuttryck. Han har skrivit musik till filmer och dansföreställningar och gjort många album i eget namn. Hans konstnärliga forskning och utveckling handlar om improvisation och rumslighet där han utforskat melodisk modalitet, musikalisk närvaro och akustikens betydelse i musikalisk gestaltning.

www.andershagberg.se 

Kl 13.00-13.45: Årsmöte för föreningen Svensk Flöjt

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justerare

§5 Fastställande av dagordning

§6 Mötets behöriga utlysning

§7 Verksamhetsberättelse

§8 Ekonomisk berättelse

§9 Revisorernas berättelse

§10 Styrelsens ansvarsfrihet

§11 Val av ledamöter till styrelsen, valberedning och revisorer

§12 Fastställande av medlemsavgifter

§13 Festival 2022

§14 Övriga frågor

§15 Mötets avslutande

 

 

 

 

Kl 14.00-15.00: Om blåsinstrumentens framtid – Noomi Hedlund

Noomi Hedlund har arbetat som konstnärlig ledare, producent, marknadsansvarig och konsult för bland annat Luleå tekniska universitet/Musikhögskolan i Piteå, Festspelen i Piteå, Dalhalla Opera och Region Norrbotten. Just nu arbetar hon som verksamhetsutvecklare för Blåsarsymfonikerna. Vid Rikstinget för västerländsk konstmusik den 23 mars 2021 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, höll Noomi dels ett anförande, dels modererade hon ett panelsamtal med samtliga politiska partiers ledamöter i Kulturutskottet.