Björn Jungner

Björn Jungner är lärare i Alexanderteknik och har mångårig erfarenhet av att arbeta med musiker. Han anlitas sedan 2008 regelbundet av Malmö Symfoniorkester och jobbar också med musiker från Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Operaorkester, Det Kongelige Kapel och Danmarks Radios symfoniorkester, liksom med frilansande operasångare och musiker i Öresundsregionen. Han är ofta anlitad för workshops och föredrag och sedan 2012 knuten till Halmstads Kulturskola för arbete medpedagogerna. Våren 2025 kommer han att börja undervisa i Alexanderteknik vid Musikhögskolan i Malmö. Han arbetar även som assisterande lärare på FM Alexanderskolen i Köpenhamn. Björn är utbildad klassisk pianist och studerade vid Musikhögskolan i Malmö för Hans Pålsson och dessförinnan på Kammarmusikutbildningen vid Mälardalens Universitet i Västerås för Anders Kilström.

På festivalen:

Workshop i två pass
För deltagande i pass 2 rekommenderas att även ha närvarat vid pass 1 om man inte har tidigare erfarenhet av Alexanderteknik.

Pass 1
Vad, hur, varför?
Detta pass ägnas åt en allmän orientering kring Alexanderteknik; vad det är och varför vi behöver det. Vi går igenom de grundläggande principerna i tekniken, tittar närmare på hur våra vanemässiga spännings- och rörelsemönster påverkar oss och vad vi kan göra för att förändra dem.

Fredag 17:45-19:00
Plats: 201 Suzukirummet

Pass 2
Ta med era instrument! Med fullt fokus på flöjten, fiolen eller pianot är det lätt att glömma bort att den egna kroppen alltid är det primära instrumentet för en musiker. En spänd och fasthållen kropp kan grusa dina intentioner ännu mer än en otätklaff, sned ljudpinne eller ostämd flygel. Det blir ett mer praktiskt pass och vi kommer att titta på vad som händer i mötet mellan människa och instrument.

Söndag 12:30-13:45
Plats: 217 Stråkorkestersalen

 

Fredag 12 april
Lördag 13 april
Söndag 14 april

Tillbaka