Anna Englund Bohm

Anna Englund Bohm är utbildad flöjtist, flöjtlärare samt musikterapeut vid bl.a. Musikhögskolan Ingesund och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Som profilansvarig för klassisk inriktning på Lunnevads folkhögskolas musiklinje undervisar hon i flöjt, kammarmusik och orkester. Hon är också producent för Unga symfoniker Öst (www.ungso.se) samt undervisar i flöjtmetodik på Musikhögskolan Ingesund och frilansar som orkester- och kammarmusiker. För närvarande är hon doktorand i musikvetenskap vid Musikhögskolan i Örebro. Allt detta med en särskild förkärlek för barock och specialpedagogik…

På festivalen:

Det kulturella ekosystemet – uppföljning av panelsamtal och diskussion i Lund

Inledande text om paneldiskussionen, Lund 2 april, 2022
Anteckningar från paneldiskussionen och uppföljande samtal, Lund, 2-3 april 2022

Goda exempel – tillsammans blir vi kloka och starka!

Hur ska vi få fler ungdomar att spela blåsinstrument? Vi följer upp paneldebatten och samtalet från festivalen i Lund, 2022. Nu vill vi fokusera på det som fungerar, det vill säga: hur kan vi göra mer av det och dela med oss till varandra, och i nästa steg få det att fungera i det egna sammanhanget. Vem kan jag kroka arm och bli klokare tillsammans med?

Anna Englund Bohm är moderator och bollplank i gruppens gemensamma diskussion.

Söndag 9:40-11:00
Plats: 201 Suzukirummet

 

 

Fredag 12 april
Lördag 13 april
Söndag 14 april

Tillbaka