Anna Braw

Anna Braw har översatt Lunas förtrollade flöjt och många andra barnböcker till svenska. Hon har också en musikalisk bakgrund: Anna har studerat violin på Musikhögskolan Ingesund, och arbetar ofta med musik som är komponerad av kvinnor. Dessutom arbetar hon med att redigera stick- och virkbeskrivningar!