Andreas Ralsgård och Markus Tullberg

Flöjtister

Andreas Ralsgård och Markus Tullberg blåser liv i traversflöjten i den svenska folkmusiken. Genom konstnärligt undersökande, arkivarbete, konserterande, skivinspelningar och undervisning för de fram en musik som bygger på tätt samspel, spontanitet och nyfikenhet. Repertoaren består dels av låtar från flöjtister i den svenska folkmusiktraditionen, låtar associerande med andra instrument samt Ralsgård och Tullbergs egna kompositioner. 

www.ralsgardtullberg.com