Aladdin-Trion

Tvärflöjt och piano

Aladdin-Trion bildades 2019 av tre vänner där två känt varandra sedan barndomen och den tredje kom till lite senare i egenskap av fru. Nu efter Corona-pandemin så hoppas de på många roliga konserter och projekt. 

Henrik Svitzer, flöjt 
Tidigare docent i flöjt vid det danska musikkonservatoriet och ledare för flöjtensemblen DKDM. Tidigare soloflöjtist vid Köpenhamns filharmoniska orkester och det kgl. Kapel. Har varit Creative Associate i USA at the State University of New York. Debuterade i Carnegie Hall-86 och har fått många priser i internationella tävlingar, vilket har lett till en stor internationell solistkarriär. Han har spelat in många CD-skivor, radio- och TV-program i Japan, USA och Europa samtidigt som han har gett många masterclasses världen över och varit jurymedlem i många internationella tävlingar. Han är för närvarande chef för musikförlaget Edition Svitzer. 

Sara Lindvall Brundin, flöjt 
Flöjtlärare på Kulturskolan Lund sedan 2001 där hon undervisar i flöjt, orkesterspel, ensemble samt spelar i Lunds Stadsorkester. Sara spelar i olika konstellationer runt om i Skåne samt sjunger i kör. 

Thomas Lindvall Brundin, piano 
Tidigare klarinettlärare på Kulturskolan Lund, då också medlem av Lunds Stadsorkester. Thomas har en pianopedagogexamen från Musikhögskolan i Malmö och har medverkat som ackompanjatör i olika sammanhang.