Även i år erbjuder vi ett elevspår på festivalen. Detta kommer äga rum parallellt med övrigt program under söndagen och då ingår det två clincs och två konserter. Elev köper biljett till Elevspåret här och kan därefter ansöka om kursbidrag hos den lokala RUM-föreningen, (din orkester, kulturskolans elevförening etc.) och eventuellt reseersättning hos respektive RUM-distrikt. Blanketter finns på www.rum.se, be er flöjtlärare om hjälp. Föreningen Svensk Flöjts styrelsemedlem. Dan Bengtsson lotsar flöjtlärare rätt, dan.bengtsson11@gmail.com, 0732110956
Obs! Kräver inte medlemskap i Föreningen Svensk Flöjt.