KALLELSE till årsmöte 2018

av | Feb 4, 2014

Föreningen Svensk Flöjts årsmöte sker 17 mars 2018, alltså under årets pedagoghelg. Plats Kulturskolan i Sundsvall.
Styrelsemedlemmar tillsätts enligt stadgarna. Se stadgar för övrig information.

Formellt förslag på stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Samarbetspartners till Svensk Flöjt