Världen förändras, Sverige förändras. Det senaste året har svenska kommuner tagit emot ett stort antal flyktingar – vad innebär det för landets kultur- och musikskolor? Vad ger det oss musikpedagoger för möjligheter och skyldigheter? Vad kan kulturskolan göra för att nå barn i socioekonomiskt utsatta områden och hur ska det gå till?

På Svensk Flöjts pedagaogdag som arrangeras i samarbete med Kultur i Väst och Skövde Musikskola den 25 september behandlar vi dessa frågor blandat med klingande workshops för alla Sveriges tvärflöjtspedagoger.

Ett sätt att svara på frågorna om flyktingituationen och kultur- och musikskolorna är att arbeta enligt El Sistemas modell. På pedagogdagen får vi höra Camilla Sarner, verksamhetschef för El Sistema Sverige berätta om hur det hela började, aktuell forskning, utbytesprojekt och arbetssätt.Vi möter också Lucia Goenaga, flöjtist och El Sistemapedagog från Malmö som berättar om hur nhennes arbete ser ut i praktiken.

Vi får också besök från England av Philippe och Ali Barnes. Philippe är ethnomusiker som spelar irländskt på såväl traditionella instrument som silverflöjt. På pedagogdagen kommer han och violinisten Ali Barnes hålla workshop i irländsk folkmusik samt bjuda på konsert. http://www.philippebarnes.com

Men dagen inleder vi genom att skaka igång ambisen med “boots and cats” och andra beatboxövningar som ger tungvärk och abdominalsmärtor – men också många skratt! Denna Kom igång-workshop leds av Mathias Kihlberg som ger dig grundläggande verktyg och inspiration till att börja beatboxa med dina elever.

Dagens program

PDF för utskrift: Flöjtpedagog i en föränderlig värld