KALLELSE till årsmöte 2020

Föreningen Svensk Flöjts årsmöte sker 21 mars 2020, alltså under årets pedagoghelg. Plats Halmstads kulturskola.

Styrelsemedlemmar tillsätts enligt stadgarna. Se stadgar för övrig information.

Formellt förslag på stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 21 januari.

Scroll to Top