KALLELSE till årsmöte 2019

Föreningen Svensk Flöjts årsmöte sker 13 april 2019, alltså under årets flöjtfestival. Plats Musikskolan Eskilstuna.
Styrelsemedlemmar tillsätts enligt stadgarna. Se stadgar för övrig information.

Formellt förslag på stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 13 februari.

Scroll to Top