Lisa Nelsen

Lisa är inte helt okänd för oss då hon var en av artisterna på Svensk Flöjtfestival 2019.
Lisa Nelsen är internationellt känd för sin mångfald som soloflöjtist, kammarmusiker, orkestermusiker, lärare och mentor. Född och uppväxt i Canada bor hon nu och arbetar med Storbritannien som bas. Lisa är professor på Junior Department of the Guildhall School of Music i London, där hon undervisar Flöjt och tränar kammarmusik för träblås och träblåset i
orkestern. Dessutom har hon under 15 år varit specialist lärare i flöjt vid Wells Cathedral School. Hon är ordförande för British Flute Society.
Lisa representerar Yamaha Classical Division International, och spelar på sin 14k 900-Series flöjt.
Man kan följa henne på Instagram där hon bl.a. ger oss en daglig dos av uppvärmning.
Nu har vi förmånen att samarbeta med henne genom att hon kommer att blogga för oss i Svensk Flöjt.

Lisa Nelsen blog3

Forgive me…I’m in tears again, and will have to heat up my coffee again. It’s a beautiful day…at 8am it’s 20C already. The morning started early with my dog walking through our park, espresso made by my best friend at our local bakery, planning for the day, and indulging in being among the trees. It’s …

Lisa Nelsen blog3 Läs vidare »

Lisa Nelsen blogg nr2

From behind my computer screen, I can look out of my window in my Green Room at the green of our close in my town. We’re in the middle of England, just about as far away from the coast as you can get on this island…funny that I’ve moved from The Prairies in landlocked Alberta …

Lisa Nelsen blogg nr2 Läs vidare »

Scroll to Top