ML concert 9a European Flute Assocations Oct 2014a

I oktober var svensk Flöjt inbjudna till en konferens i Nice Frankrike. Initiativtagare till konferensen var Deutsche Gesellschaft für Flöte, Norsk Fløyteforum och Association A Travers La Flûte och de inbjudna delegaterna var representanter för europeiska flöjtföreningar. Syftet med konferensen var att påbörja diskussioner om samarbeten föreningarna emellan för att på sikt skapa ett starkt nätverk med en väl fungerande samverkan över nationsgränserna. På plats fanns representanter från Italien, Frankrike, Tyskland, England, Schweiz, Holland, England, Danmark, Island, Norge och Sverige.
Svensk Flöjt hade två representanter på plats genom Torleif Ander (ordförande) och Rian Van Den Heuvel (styrelseledamot). Förutom konferens bestod programmet av ett härligt och generöst firande av Maxence Larrieu firades och firade sin 80-årsdag med konserter där han var både hedersgäst och, vid en respektabel ålder, framträdde och visade att han fortfarande är en mästarflöjtist. Tanken är nu att utveckla detta första möte genom regelbundna träffar och nästa möte är planerat till i vår då konferensen förläggs till Frankfurt i samband med den stora musikmässan.

/Torleif Ander

Scroll to Top