17-18 april var det dags för den andra konferensen med ledare för European Flute Associations. Vid det första mötet i Nice i höstas beslutades att det andra mötet skulle hållas i Frankfurt vid tiden för den årliga musikmässan. Nu var hotellpriserna på den nivån i Frankfurt att det beslutades att flytta konferensen till Würzburg. Det främsta syftet med mötet var att stärka nätverket och det genom att dels börja diskutera ett gemensamt projekt, dels att utse en styrgrupp för det fortsatta arbetet. Mötet hölls på musikhögskolan och alla som var på Svensk Flöjtfestival 2015 känner Ruth Wentorf därifrån då hon undervisade och medverkade vid konserter. Vår värdinna är ordförande i Deutsche Gesällschaft der Flöte och undervisar vid musikhögskolorna i Freiburg och Würzburg och hade ordnat lokaler för konferensen. Delegaterna kom från Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrike, Spanien och Schweiz. Till styrgrupp för kommitén utsågs Malcolm Pollock (England), Jørn Schau (Norge) och Cordula Hacke (Tyskland).

Vid konferensen diskuterades det sjunkande intresset bland unga vilka under de senaste två decennierna visat allt mindre intresse för att spela blåsinstrument, något som även gäller tvärflöjt. Generellt förefaller problembilden vara ganska likartad i Skandinavien, Tyskland och övriga centraleuropa. Viss skillnad på de brittiska öarna även om trenden har många likheter även där. Sydeuropa brottas inte riktigt med samma problematik.

Olika projektidéer diskuterades men konferensen enades om att fokusera på ett projekt för pedagoger. Ett konkret projekt med mycket goda resultat som kan ge inspiration och energi för att våga pröva nya vägar, pågår i Holland. Styrgruppen ska nu, tillsammans med varje lands delegater, undersöka det pågående projektet mer ingående och undersöka möjligheterna att göra något kring det. Vi ska också jobba på finansiering för att kunna genomföra detta för en så låg kostnad som möjligt. Det finns professionella byråer nere i Europa som arbetar med EU-ansökningar mot provision och konferensens uppfattning är att vi behöver den typen av expertis.

Nästa steg är att jobba med elever och där finns idéer med t.ex. ”Flutecamps” för lärare och elever på lägre nivåer samt tävlingar för avancerade, unga flöjtister. Mer detaljer om planerna kommer fortlöpande.

Det är oerhört spännande och inspirerande att delta i den här typen av samarbeten och för vår förening, långt uppe i norr, är det oerhört viktigt att få kontakt med kontinenten på ett positivt och dessutom organiserat sätt. Att ta del i gemensamma projekt och knyta viktiga kontakter kommer att bidra på ett avgörande sätt både för föreningens utveckling och för flöjtspelet i vårt land. Att genom detta vara en del i pedagogiska projekt och möta artister från kontinenten kommer att hjälpa Svensk Flöjt att blomstra!

Eoropean flute

Foto vänster till höger; Yke Toepoel (Holland), Carole Reuge (Schweiz), Sophie Dufeutrelle (Frankrike), Ruth Wentorf (Tyskland), Malcolm Pollock (England), Jørn Schau (Norge), Ruth Gallo la Villa (Spanien), Torleif Ander (Sverige).

Scroll to Top