På flöjtpedagoghelgen 21-22 mars kommer vi få besök av Ana KavčičPucihar och Blaž Pucihar från Slovenien. Deras flöjtskola Fluting Stars har fått flera priser, till exempel blev den 2016 vinnare av Newly Published Music Competition arrangerad av The National Flute Association i USA. En del av de flöjtstycken som Ana har skrivit tillsammans med Blaž har också valts ut som examinationsstycken av The Associated Board of Royal Schools of Music, ABRSM, i Storbritannien.

Ana Kavčič Pucihar är flöjtist och flöjtpedagog. 2015 var hon Fulbrightstipendiat vid Boise State University i USA då hon forskade i flöjtmetodik. Nu är hon tillbaka i hemlandet Slovenien där hon undervisar vid Musikskolan i Kamnik på den egna Flöjtstudion Glasbénium samt vid musikhögskolan i Ljubljana. 2015 fick hon det slovenska nationella Gerbich-priset för enastående undervisning.

Blaž Pucihar är pianist och kompositör som skrivit mängder av fin musik för flöjt på olika nivåer som ni kan hitta på www.puciharmusic.net På pedagoghelgen kommer musiksagan Luna´s magic flute uruppföras på svenska (i översättning av Anna Braw).

Scroll to Top