KALLELSE till årsmöte 2017

av | Feb 4, 2014

Under Svensk Flöjtfestivals andra dag, 1 april, sker årets årsmöte.
Styrelsemedlemmar tillsätts enligt stadgarna. Se stadgar för övrig information.

Formellt förslag på stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

Samarbetspartners till Svensk Flöjt